Balanceret kompetenceniveau

Udgivet af Martin Tom-Petersen den

Et balanceret kompetenceniveau understøtter organisationens virke. Når kerneudfordringerne er kendt, kan man identificere nødvendige kompetencer:

  • Vær god til det, som er kerne opgaver, og sørg for at vedligeholde kompetencer i organisationen og søg ekstern hjælp, når der er et behov for at udvide kapaciteten.
  • Specialist kompetencer: Søg ekstern hjælp når I bliver mødt af nye udfordringer der kræver viden og erfaring uden for jeres eksisterende kompetencer, men gør det på en måde så viden forankres hos jer selv når det er relevant
  • Repeterbare kompetencer: Når opgaverne får repeterbar karakter, så overvej om opgaverne kan løses mere effektivt eksternt.